Systémová analýza - Projektový management - Správa informačních systémů

Služby

Jako nezávislý konzultant poskytuji zejména následující služby:

Systémová analýza
Jakmile porozumím potřebám svého klienta umím rychle a efektivně navrhnout softwarová řešení pro podporu business procesů. Vždy se snažím najít nejlepší možné řešení, při kterém ale zohledňuji i rozpočtové, časové a personální možnosti klienta. Rychle se orientuji v organizační struktuře, komplexních IT systémech a snadno navazuji profesionální vztahy s ostatními členy týmu tak, abychom společně dodali bezchybné řešení.

Projektový management
I když se v poslední době specializuji zejména na systémovou analýzu, mám také hluboké znalosti projektového managementu z řady projektů. Pro své klienty umím připravit rozpočet, časový plán, zorganizovat a vést projektový tým pro IT projekt.

Testování
V závislosti na organizační a projektové struktuře se často účastním testování. Umím připravit test skripty, testovací systémy i realizovat testy.

Školení
Pro projekty, na kterých jsem se podílel jako systémový analytik obvykle spolupracuji na návrhu školení